Engineering

Een groep “engineers” zorgt, op basis van de door de opdrachtgever gestelde eisen, voor een kant en klaar ontwerp van de installatie(s). Aan de gedetailleerde uitwerking van zo’n ontwerp kunnen heel uiteenlopende vragen van de opdrachtgever ten grondslag liggen.

Het kan gaan om detail engineering aan de hand van bestek, of om het maken van een volledig ontwerp gebaseerd op een programma van eisen of een traject volgens UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntergreerde Contractvormen zoals bijvoorbeeld Design & Construct). Ook als er slechts één bepaald type installatie wordt gevraagd, waarbij alleen de normen het uitgangspunt zijn, gaan onze engineers hiermee aan de slag. En uiteraard worden alle benodigde tekeningen door de engineers geleverd.

De ervaring en kennis betreffende alle elektrotechnische installaties komen tot uiting in de gerealiseerde Design & Build projecten, zoals Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, het Galileo Reference Center en diverse scholen.

Elektrotechniek

Elektrotechniek was de bakermat van de onderneming. Natuurlijk nog steeds essentieel in de dienstverlening van het bedrijf. Het gaat daarbij onder andere om licht- en krachtinstallaties, verdeelkasten, noodstroomvoorziening, overspannings- en bliksembeveiliging. Ook domotica is inmiddels een standaard installatie binnen zowel de woningbouw als de utiliteit. Schoonderbeek installatiegroep heeft specialisten op dit terrein.

De onderneming is BRL6000 gecertificeerd, conform de beoordelingsrichtlijn die de eisen stelt aan het installeren van
elektrotechnische installaties. Het certificaat waarborgt dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. De Schoonderbeek installatiegroep heeft de deelcertificaten van de BRL6000 richtlijn: het ontwerpen en installeren voor individuele woningen (BRL6000-1), van middelgrote elektrotechnische installaties tot en met 3x80A (BRL6000-2) en van grote elektrotechnische installaties, groter dan 3x80A (BRL6000-3).

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging in gebouwen vormt één van de paradepaardjes van de Schoonderbeek installatiegroep. De onderneming kan bogen op vele decennia ervaring in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Vooral sinds de rampen in Enschede en Volendam werden de aan brandpreventie gestelde eisen steeds stringenter. Er kwam onder meer een scherpere regelgeving voor brandmeldinstallaties en een erkenningsregeling voor de installateurs van brandmeldinstallaties. Schoonderbeek was één van de eerste gespecialiseerde bedrijven die over de vereiste erkenning beschikte. 

Schoonderbeek Installatiegroep onderscheidt zich doordat zij geheel zelfstandig het volledige traject kan verzorgen: het opstellen van een programma van eisen, ontwerpen, aanleggen, certificeren en tenslotte het onderhouden van de installaties. Voor elke schakel van die keten is het bedrijf gecertificeerd. Schoonderbeek installatiegroep is gecertificeerd voor Installeren, Ontwerpen/Leveren en Onderhouden volgens het CCV certificatieschema Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties (certificering door KIWA). Dit betekent dat zij voldoet aan de door de overheid gestelde strenge kwaliteitseisen.

Beveiliging

Schoonderbeek ontwerpt en installeert een breed assortiment elektrotechnische beveiligingssystemen en is al decennia lang een Borg erkend beveiligingsbedrijf. Deze certificering garandeert dat de medewerkers vakkundig en betrouwbaar zijn en de vereiste kwaliteit leveren.

De installaties variëren van inbraaksignalering tot uiterst geavanceerde security management systeem met integratie van inbraak -, CCTV -, en toegangscontrole installaties.  Daarnaast is er expertise op het terrein van oproepsystemen voor bijvoorbeeld instellingen en gezondheidszorg. 

Wij leveren alle benodigde elementen voor beveiliging - zoals camera's, kaartlezers en detectieapparatuur, inclusief de daarbij behorende elektronische aansturing - en voegen die samen in een integraal netwerk. Innovatief maatwerk, merk- en fabricaat onafhankelijk.

Datanetwerken en telecommunicatie

In een modern bedrijf is informatie- en communicatietechniek het centrale zenuwstelsel. Hiaten daarin kunnen een organisatie lam leggen.  

Naast het ontwerp en installatie van nieuwe datanetwerken, kunnen ook bestaande netwerken worden uitgebreid. Databekabeling is slechts een deel van het werk op het gebied van datanetwerken of infrastructuur. Belangrijker is dat een netwerk in een organisatie snel en foutloos data en communicatiestromen bundelt en transporteert. De monteurs van de Schoonderbeek Installatiegroep zijn op de hoogte van van CAT 6 (voor het reguliere werk), CAT 6a en CAT 7.

Zowel lokale netwerken (LAN) bedraad als draadloos (Wifi) kunnen wij verzorgen.  Tevens is er ervaring in het ontwerp en realisatie van MER en SER, inclusief alle denkbare aanvullende installaties als  UPS, Noodstroom aggregaat en Gasblusinstallaties. Indien extra hoge beschikbaarheidsgaranties gewenst zijn, wordt een ontwerp volgens het TIER classificatiesysteem gemaakt en gerealiseerd.

Contact

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?  Laat het ons weten.