Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen de bedrijven die onder de Schoonderbeek Installatiegroep vallen, wordt er voor gezorgd dat alle medewerkers in voldoende mate getraind zijn en/of worden in vaktechnische zin en op kwaliteitsgebied, zodat zij in staat zijn de werkzaamheden op de beoogde wijze uit te voeren. De kerncompetenties binnen Schoonderbeek installatiegroep zijn: betrokkenheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Deze kernwaarden komen steeds terug en worden met de medewerkers besproken tijdens de te houden jaargesprekken. 

Met elkaar dragen we er zorg voor dat persoonlijk letsel, milieuschade en materiele schade wordt voorkomen en wordt gestreefd naar een continue verbetering van veiligheid, gezondheid en milieu. 

Door de groei van de wereldbevolking, de toename van het energiegebruik en de manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan, ziet Schoonderbeek het belang in van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Duurzaam gedrag komt als volgt tot uiting: 
- Scheiden van afval
- Verminderen CO2 uitstoot
- Verminderen energieverbruik
- Verminderen grondstoffenverbruik
- Duurzaam personeelsbeleid
- Ondersteuning maatschappelijke organisaties

Om de wereld leefbaar te houden, werken we hier aan samen met onze medewerkers, klanten, leveranciers en overheden.

Verminderen energieverbruik.

De energiezuinige verlichting in de bedrijfspanden is alleen aan als er activiteiten plaatsvinden; de verlichting gaat automatisch uit zodra er geen activiteit meer in de betreffende ruimte is. Het bedrijfspand is voorzien van 60 zonnepanelen om te zorgen dat er minder energie betrokken hoeft te worden van externe leveranciers. Verdere bezuinigingen die zijn doorgevoerd:  toepassen van led-verlichting en van een WTW installatie.
Verder wordt er continu geinvesteerd om verbeteringen aan te brengen.

Verminderen grondstoffenverbruik.

Kantoorbenodigdheden: Het printen van documenten wordt ontmoedigd; kopieermachines staan standaard ingesteld op dubbelzijdig. Voor briefpapier, stickers en enveloppen wordt papier gebruikt met FSC-keurmerk. Binnenkomende en uitgaande post wordt niet meer gekopieerd maar digitaal opgeslagen.
Bij bestelling van overige kantoorbenodigdheden wordt gekeken naar afbreekbaarheid van de gebruikte grondstoffen.

Duurzaam personeelsbeleid.

De bedrijven bieden medewerkers de ruimte om zich te ontplooien en te groeien in hun functie. Het volgen van een vakopleiding, van niveau 1 (Entree opleiding)  tot en met niveau 4 (Technicus), wordt gestimuleerd. Vervolgens is er de mogelijkheid om meer specialistische trainingen te volgen op het gebied van data, inbraak-, brandmeld- en ontruimingsinstllaties.
Een ervaren Leidinggevend Monteur geeft wekelijks praktijkles aan leerling monteurs zodat zij een installatie kunnen maken volgens de norm en deze op juiste wijze afmonteren. Naast de praktijktraining worden leerlingen begeleidt in het schoolwerk door een interne praktijkopleider.
Vakmanschap staat hoog in het vaandel om kwalitatief goede installaties te ontwerpen en te realiseren, ook naar gelijkwaardigheid wordt gestreefd. Discriminatie op wat voor grond dan ook wordt bestreden.

Ondersteuning maatschappelijk organisaties

De betrokkenheid van de Schoonderbeek installatiegroep blijkt uit de diverse sponsoractiviteiten ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties binnen onze regio. Zie hiervoor verder het onderdeel sponsering.

Scheiden van afval

Al jaren wordt aandacht besteed aan het gescheiden inleveren van bouwafval en sinds half 2010 is er een milieustraat ingericht in ons bedrijfspand.
Materialen als ijzer, Tl-buizen, halogeen verlichting, plastic, accu’s en batterijen, telefoons, toners, papier en karton worden hier gescheiden en opgehaald door erkende verwerkers.

Verminderen CO2 uitstoot

Bij de personeelsplanning ten behoeve van de lopende projecten wordt tevens een autoplanning gemaakt om te voorkomen dat er teveel auto’s worden ingezet. Jaarlijks wordt geinvesteerd in de aanschaf van auto's met de modernste techniek.
Inmiddels is de eerste elektrische auto in gebruik en is er een laadpaal geplaatst om twee auto's op te kunnen laden.

Contact

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?  Laat het ons weten.