Certificering

Om de kwaliteit van onze dienstverlening op het hoogste niveau te waarborgen kiezen wij bewust voor het voeren van verschillende certificeringen. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs of de afgesproken kwaliteit volgens het certificatieschema wordt geleverd. Ook kijkt deze hoe de leverancier omgaat met klachten, documentbeheer en rapportages. 

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem maakt onderdeel uit van het kwaliteitsmanage- 
mentsysteem van Schoonderbeek installatie.

Het milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren
van prestaties op milieugebied. Er wordt structureel aandacht besteed aan
milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering waarbij twee
belangrijke uitgangspunten centraal staat:
- het voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van de milieuprestaties
- het streven naar continue verbeteringen van de milieuprestaties van de organisatie.

Het certificaat is voor het eerst behaald in februari 2013.

ISO 9001

Door strengere eisen bij aanbestedingen is besloten om het kwaliteitshandboek
en de managementrapportage aan te passen naar de ISO9001 norm en heeft
dit in 2008 geresulteerd in certificering.

VCA **

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Binnen de groep dienen alle medewerkers een VCA-Basis danwel VCA-VOL diploma te halen, deel te nemen aan toolboxmeeting en oog te hebben voor veiligheid voor zichzelf maar ook voor anderen op de werkvloer.
Augustus 2009 is de certificering VCA** voor Schoonderbeek installatietechniek een feit. Mede door deze certificering wordt deelname aan selectieprocedures voor Europese aanbestedingen mogelijk.

Certificatieschema's Brandmeldinstallaties

Na de brandongevallen in Volendam en Enschede is er veel te doen geweest inzake de brandveiligheid van panden. Eisen en controles zijn verscherpt. Dit heeft geresulteerd in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 welke inmiddels is aangepast in de certificatieschema's Brandmeldinstallaties, voor de volgende onderdelen:

- Ontwerpen / Leveren Brandmeldinstallaties
- Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
- Onderhouden Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen en moeten bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Een gebruiker wil immers dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor de brandweer voor niets komt.

Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Dit werk en goed beheer door de gebruiker bepalen de kwaliteit van de installatie en het vertrouwen dat brandweer en verzekeraar kunnen hebben in deze essentiële brandbeveiligingsvoorziening.

Na de certificering in 2002 voor de Regeling BMI 2002 is Schoonderbeek Installatie sinds 2014 gecertificeerd voor CCV-certificatieschema's Installeren, Ontwerpen/Leveren en Onderhouden Brandmeldinstallatie.
Sinds juni 2022 zijn de certificatieschema's Installeren Brandmeldinstallaties en Installeren Ontruimingsalarminstallaties samengevoegd.

Certificatieschema's Ontruimingsalarminstallatie

Een logische stap na de implementatie van de CCV-certificatieschema's Brandmeldinstallaties is de certificering van de CCV-certificatieschema's Ontruimingsalarminstallaties.

De ontruimingsalarminstallatie maakt bij brand, bommelding of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een (deel van een) gebouw mogelijk. In veel gevallen is de ontruimingsalarminstallatie gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.

Ook dit certificatieschema bestaat uit drie onderdelen:
- Ontwerpen/leveren Ontruimingsalarminstallaties
- Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
- Onderhouden Ontruimingsalarminstallaties

Schoonderbeek Installatie b.v. is vanaf 11 juni 2020 gecertificeerd voor alle drie de onderdelen. Sinds juni 2022 zijn de certficatieschema's Installeren Brandmeldinstallaties en Installeren Ontruimingsalarminstallaties samengevoegd.

BORG-E Beveiligingsbedrijf

Voor en na de directiewisseling in 1990 is Schoonderbeek Installatie ingeschreven als landelijk erkend elektrotechnisch beveiligingsinstallateur volgens REB 1983. Sinds 1997 is Schoonderbeek gecertificeerd BORG beveiligingsbedrijf. Inbraakinstallaties worden aan de hand van een Intakedocument, Beveiligingsplan en Programma van Eisen ontworpen en uitgevoerd. Een certificaat van de installatie is 1 jaar geldig tenzij de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten voor jaarlijks onderhoud. In dat geval is het certificaat 5 jaar geldig.

Het certificatieschema is sinds januari 2021 gewijzigd in twee regelingen, namelijk BORG-B  (bouwkundig) en BORG-E (elektronische installatie). Schoonderbeek Installatie is gecertificeerd voor de nieuwe BORG-E regeling.

BRL / KOMO-INSTAL

In 1996 is door Schoonderbeek Installatie het Waarborgcertificaat behaald. Dit certificaat staat voor een kwaliteitsborging in de elektrotechniek en wel met name de laagspanningsinstallaties t/m 3x 80A. In 2004 is deze kwaliteitsborging vervangen door de BRL6000, een procescertificering voor een algemeen deel en drie toepassingsgebieden:

Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen (BRL6000 – 01)

Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties (t/m 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL6000 – 02)

Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties (> 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL6000 – 03)

Schoonderbeek Installatie is voor alle toepassingsgebieden gecertificeerd.  Ekelschot Installatietechniek is zich aan het voorbereiden voor certificering. Pruijs Elektrotechniek is gecertificeerd voor de deelgebieden 01 en 02.

Erkend leerbedrijf

Zolang als Schoonderbeek installatietechniek bestaat, worden medewerkers binnen het bedrijf opgeleid tot vakman. Nieuwe medewerkers zonder vakdiploma volgen een elektrotechnische opleiding aan een Regionaal Opleidingscentrum en in de praktijk worden ze begeleid door een praktijkopleider en ervaren monteurs. De kwaliteit van opleiding en de praktijkbegeleiding werden voorheen gescreend door Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Echter sinds september 2015 zijn alle kenniscentra bijeengebracht in het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Certificaten als erkend Leerbedrijf worden sinds 1994 uitgegeven aan Schoonderbeek installatietechniek en sinds 1999 aan Ekelschot installatietechniek.

Contact

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?  Laat het ons weten.