Service monteur elektrotechniek

De Service Monteur elektrotechniek voert preventief en correctief onderhoud uit.
De Service Monteur elektrotechniek voert preventief en correctief onderhoud en aanpassingen uit aan installaties op aanwijzing van de projectleider service of beheerder onderhoudscontracten. Werkt zelfstandig en zal werkzaamheden verrichten die inherent zijn aan het werken op een service-afdeling.

Taken:
- Onderhoud en aanpassen van elektrotechnische-, brandmeld- en beveiligingsinstallaties
- Opsporen van storingen en deze verhelpen
- Neemt deel aan bedrijfsstoringsdienst
- Verzorgt rapportages naar aanleiding van onderhoud/oplossen van storingen (gegevens service-order, debrief-teksten)

Kennis:
De Service Monteur elektrotechniek heeft tenminste een opleiding VMBO-elektro met de vervolgopleiding op niveau 3 en/of 4 elektrotechniek met enige jaren ervaring. Is in het bezit van het diploma VCA Basis, Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties en Monteur beveiligingsinstallaties. Houdt kennis op peil door cursussen.

Competenties:
Flexibiliteit: Is continue bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de situatie
Wijzigt aanpak als voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.
Samenwerken: Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team
Planmatig werken: Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en zoekt tijdig een oplossing voor verstoringen in de voortgang

Contact

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?  Laat het ons weten.