Certificeringen


BRL6000/Komo Instal

Image16In 1996 is door Schoonderbeek installatietechniek
het Waarborgcertificaat behaald. Dit certifcaat staat voor een kwaliteitsborging
in de elektrotechniek en wel met name laagspanningsinstallaties t/m 3x 80A.
In 2004 is deze kwaliteitsborging vervangen door de BRL6000, een procescertificering voor drie toepassingsgebieden:
- Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele
woningen (BRL6000 - 01)
- Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties (t/m 3x80A) van
bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL6000 - 02)
- Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties (>3x80A) van
bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL6000 - 03)

Schoonderbeek installatietechniek is voor alle toepassingsgebieden gecertificeerd.


Image8

BORG Beveiligingsbedrijf

Image17Voor en na de directiewisseling in 1990 is Schoonderbeek installatietechniek ingeschreven als landelijk erkend elektrotechnisch beveiligingsinstallateur volgens REB 1983.
Sinds 1997 is Schoonderbeek installatietechniek gecertificeerd als BORG beveiligingsbedrijf.
Inbraakinstallaties worden aan de hand van een Beveiligingsplan en Programma
van Eisen ontworpen en uitgevoerd. Een certificaat voor de klant is 1 jaar geldig tenzij de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten dan is het certificaat 5 jaar geldig.
De toepassingsgebieden zijn:
Deelgebied 1: woningen risicoklasse 1, 2 of 3 en utiliteit in risicoklasse 1 of 2
Deelgebied 2: woningen in risicoklasse 4 en utiliteit in risicoklasse 3 of 4
Deelgebied 3: bouwkundige beveiligingsmaatregelen


Image8

ISO9001:2008

Image18Door strengere eisen bij aanbestedingen is besloten om het kwaliteitshandboek
en de managementrapportage aan te passen naar de ISO9001 norm en heeft
dit in 2008 geresulteerd in certificering.





Image8

VCA**

Image19VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Binnen de groep dienen alle medewerkers een VCA-Basis danwel VCA-VOL diploma te halen, deel te nemen aan toolboxmeeting en oog te hebben voor veiligheid voor zichzelf maar ook voor anderen op de werkvloer.
Augustus 2009 is de certificering VCA** voor Schoonderbeek installatietechniek een feit. Mede door deze certificering wordt deelname aan selectieprocedures voor Europese aanbestedingen mogelijk.

Image8


ISO 14001

Het milieumanagementsysteem maakt onderdeel uit van het kwaliteitsmanage-

mentsysteem van Schoonderbeek installatie. Image23

Het milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren

van prestaties op milieugebied. Er wordt structureel aandacht besteed aan

milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering waarbij twee

belangrijke uitgangspunten centraal staat:

- het voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van de milieuprestaties

- het streven naar continue verbeteringen van de milieuprestaties van de organisatie.

Het certificaat is voor het eerst behaald in februari 2013.


Image8


Certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011


Na de brandongevallen in Volendam en Enschede is er veel te doen geweest inzake de brandveiligheid van panden. Eisen en controles zijn verscherpt. Image27

Dit heeft geresulteerd in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 welke inmiddels is aangepast in het certificatieschema BMI 2011 met drie apart te certificeren deelgebieden, namelijk Installeren Brandmeldinstallaties, Onderhouden Brandmeldinstallaties en Ontwerpen/Leveren Brandmeldinstallaties.

Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen en moeten bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Een gebruiker wil immers

dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet Image28

onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor de brandweer voor niets komt.

Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Dit werk en een goed beheer door de gebruiker bepalen de kwaliteit van de installatie, en het vertrouwen dat brandweer en verzekeraar kunnen hebben in deze essentiële brandbeveiligingsvoorziening.
Na certificering Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties in 2002 volgt in 2006 certificering als Branddetectiebedrijf en in 2014 is Schoonderbeek gecertificeerd Image29

voor Ontwerpen/Leveren, Installeren en Onderhouden volgens het CCV certificatieschema BMI 2011.


Image8

Erkend Leerbedrijf 

Zolang als Schoonderbeek installatietechniek bestaat, worden medewerkers binnen het bedrijf opgeleid tot vakman. Nieuwe medewerkers zonder vakdiploma volgen een elektrotechnische opleiding aan een Regionaal Opleidingscentrum en in de praktijk worden ze begeleid door een Image26 praktijkopleider en ervaren monteurs. De kwaliteit van opleiding en praktijkbegeleiding werd voorheen gescreend door Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Echter sinds september 2015 zijn alle kenniscentra bijeengebracht in het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Certificaten als erkend Leerbedrijf worden sinds 1994 uitgegeven aan Schoonderbeek installatietechniek.

Image8

Sterkin en SEI

Schoonderbeek installatietechniek is tevens ingeschreven bij de erkenningsregelingen Installatiebranche Sterkin (komt voort uit de erkenningsregeling van de energiebedrijven) en SEI (Stichting erkenning installatiebedrijven, georganiseerd vanuit de branche-organisatie Uneto-VNI).













Laatste nieuws

Go-West 17 appartementen Amsterdam
Ekelschot installatietechniek heeft opdracht ontvangen voor het verzorgen van de...
Lees meer

Kantoor Amvest, Amsterdam
In het Oostelijk havengebied van Amsterdam, Cruquius, wordt het bedrijventerrein...
Lees meer

The Olympic Amsterdam
Opdracht ontvangen d.d. 7 september 2016 voor nieuwbouw en renovatie van de beide...
Lees meer

Facebook Schoonderbeek Installatietechniek